Vadehavscentret hejser flaget

Vadehavscentret passer på omgivelserne – og det rene vand

Vadehavscentret arbejder fokuseret med bæredygtighed i bred forstand og tager både ansvar for natur, miljø og lokalområdet. Museet vandt forståeligt nok en pris for Europas mest bæredygtige museum i 2021, og det bæredygtige fokus kommer ikke mindst grundvandet til gode.

Klaus Melby, leder af Vadehavscentret

Vadehavscentret arbejder med formidling af Vadehavet og har enormt stort fokus på at passe godt på naturen omkring os:

– Vadehavscentret formidler havet og naturen generelt, og hele idéen med formidling skal gerne resultere i, at vi alle har nogle adfærdsændringer, så vi behandler vores natur ordentligt. Så det at have rent vand og rent land i vores område går lige ind i vores målsætning om at øge forståelse og kendskab for vores område, så vi får en ordentlig adfærd i vores forbrugsmønster. Og derfor er det vigtigt for os, at vi selv går forrest i vores drift af museet, siger leder af vadehavscentret Klaus Melbye.

Europas mest bæredygtige museum

Vadehavscentret vandt European Museums Awards i 2021 for det mest bæredygtige museum i Europa:

– Det skyldes, at vi på Vadehavscentret arbejder fokuseret med bæredygtighed i bred forstand, og bæredygtighed vejede tungt allerede i planlægningen byggeriet. Der er bl.a. brugt lokale materialer såsom tagrør fra Ringkøbing Fjord, der er solceller på taget, og maden i kantinen er næsten 100 % økologisk. Desuden har vi en bæredygtig strategi for, hvordan vi vil være med til at skabe arbejdspladser og bosætning i området. Så vi vil være bæredygtige i hele forretningen og fortsætte arbejdet med at integrere FN’s verdensmål i hele vores arbejde, fortæller Klaus Melbye.

Biodiversitet og håndkraft

Udendørsarealerne er også blevet planlagt, så de kan vedligeholdes uden brug af pesticider, og så de samtidig bidrager aktivt til biodiversiteten:

– Vi ville ikke have grønne golfbaner rundt om museet. I stedet ville vi have nogle planter, som naturligt hører hjemme i den sandede jord som den, vi har her. Derfor har vi plantet liden skjaller, som i forvejen hører til her i området. Planterne går ind og kvæler græsset ved at vikle sig om græssets. Det tager mange år, før det er vokset helt til. Men om sommeren blomstrer det hele så smukt og er bl.a. til glæde for områdets insekter, fortæller han.

Desuden bliver områdets stier vedligeholdt ved hjælp af knofedt:

– Vores stier skal selvfølgelig vedligeholdes, så de kan bruges af vores gæster og andre, der besøger området. Vi har droppet gasafbrænding, vi har droppet skumbehandling, og vi går ind for lugning af stierne. Det kræver selvfølgelig en indsats, men hvis tanken er, at vi sikrer det nedenunder, så vil vi hellere luge. Og jeg tror også, at vi som samfund har råd til, at vi tænker os om i forhold til offentlige arealer, understreger han.

De næste generationer skal have de samme privilegier

At arbejde med gæsternes adfærd og give dem noget at tænke over, er en vigtig del af arbejdet med formidlingen på Vadehavscentret:

“Det er vigtigt at diskutere med vores gæster, så de også tager det med hjem og ser på, hvad de selv gør.”

Det er meget få steder, man kan drikke vandet direkte fra hanen. Det kan vi i Danmark, og det skal vi værne om. Så det er afgørende at understøtte hele forståelsen for, at hvis vi skal have rent vand, kan det kun lade sig gøre, hvis vi har et rent miljø og en ordentlig vandressource. Derfor er vi stolte over, at vi hele tiden tænker over, hvad gør vi, og hvordan vi påvirker vores omgivelser. Det er vigtigt at diskutere med vores gæster, så de også tager det med hjem og ser på, hvad de selv gør. Det er den eneste måde, vi kan påvirke og sikre, at generationer har de samme privilegier som vi har – at vi kan drikke direkte fra vandhanen, slutter Klaus Melbye.