Forsyningsselskabet DIN Forsyning står bag kampagnen Rent land, rent vand, som går i luften på den internationale FN dag Vandets Dag den 22. marts.

Kampagnen er blevet til ud fra faglige input fra vores geologiske grundvandeksperter, der udelukkende beskæftiger sig med at sikre rent vand til vores kunder. Vores eksperter har entydigt peget på, at den største trussel mod rent vand i fremtiden, er forurening med miljøfremmede stoffer – heriblandt pesticider.

DIN Forsyning ønsker at påvirke vores samfund i en mere bæredygtig retning i samarbejde med vores omverden. Og vi kan kun beskytte grundvandet, hvis vi løfter i flok. Derfor er kernen i kampagnen de mange indsatser der til sammen er med til både at skabe lokal stolthed og fokus på problemet med forurening af vores grundvand.

Flaget må hejses af alle inden for Esbjergs og Vardes kommunegrænser. Både hos private og virksomheder. Blot det hejses et sted, hvor der ikke bruges sprøjtemidler.

Kampagneperiode

Kampagnen vil få synlighed fra 22. marts og til juni måned i form af pressedækning, annoncering, konkurrence og aktiviteter på sociale medier. Og vi håber selvfølgelig på, at vi kan få hejst så mange flag som muligt.
Vil du vide mere om kampagnen eller har en idé til et samarbejde relateret til rent land og rent vand, så kontakt kommunikationskonsulent i DIN Forsyning, Julie Maj Bryderup Gaardsdal, tlf. 60157019 mail: jmg(a)dinforsyning.dk
Læs mere om DIN Forsyning her.