Myrthuegård og Midtgård hejser flaget

Myrthuegård og Midtgård hejser flaget for det rene vand

På formidlingsstederne Myrthuegård og Midtgård er der fokus på at værne om naturen og fremme biodiversiteten både gennem formidlingen og i den daglige drift. Derfor hejser de flaget for det rene vand.

MYRTHUE står bl.a. for natur- og kulturformidling til børn og voksne i Esbjerg Kommune. Hovedsædet er Myrthuegård, der ligger smukt ude i Marbæk Plantage. Her fortæller naturvejleder Bodil Kristensen om, hvorfor de har valgt at hejse flaget ved både Myrthuegård og den økologiske besøgsgård Midtgård:

– Vores fokus er todelt. Dels så har vi formidlingen, hvor vi som naturvejledere brænder for at formidle hvor vigtigt det er, at vi værner om naturen, og her er problematikken om drikkevand og vandmiljø et vigtigt tema. Og dels så er der det, vi selv gør i den daglige drift. Vi bruger ingen sprøjtemidler på Myrthuegård, og det har vi ikke gjort i de 25 år, jeg har været der. Vi river gårdspladsen og dyrker køkkenhaven økologisk. Og Midtgård er jo certificeret økologisk, så der giver det også sig selv, at der ikke bliver sprøjtet, understreger Bodil Kristensen.
Om fravalg af sprøjtemidler siger Bodil Kristensen:

– Vi gør det for at passe på grundvandet og på levende organismer. Kemikalierne kan ende i vandløb og hav, og vi ved jo desværre, at noget af det desværre også havner i grundvandet. Det er ikke kun skadeligt for mennesker men for alle levende organismer. Derfor har vi taget det vigtige valg. For os er det afgørende at være med til at fremme biodiversiteten både på landjorden og i vandet, slutter hun.

Om Myrthue:
MYRTHUE tilbyder natur- og kulturformidling til kommunale dagtilbud og folkeskoler i Esbjerg Kommune og til andre målgrupper. Ud over dagtilbudstjeneste og skoletjeneste tilbyder MYRTHUE arrangementer og guidede ture, personalearrangementer, kompetenceudvikling og projektledelse.

De to naturvejledere Bodil Kristensen og
Thea Givskov i færd med at hejse flaget på Myrthuegård.