SæbeRiget hejser flaget

SæbeRiget i Ho gør sit for at sikre rent land og vand

SæbeRigets indehaver Bente Staal

SæbeRigets indehaver Bente Staal

SæbeRiget er et familiejet mikrosæberi placeret midt i den vestjyske natur i Ho. Her arbejder man målrettet med økologi, bæredygtighed og seks af FN’s verdensmål. Det er vigtigt for indehaver Bente Staal at undgå unødigt spild i sin produktion og samtidig bidrage til biodiversiteten i området.

SæbeRiget producerer økologiske hudplejeprodukter og tænker bæredygtighed ind i alt fra valget af ingredienser og emballering til mængden af spildevand i produktionen. Og udendørs får græs og blomster lov at vokse frit. Derfor er det også både meget oplagt og naturligt for SæbeRigets indehaver Bente Staal at hejse et flag for det rene vand og dermed understrege sin store indsats for at passe på mennesker, dyr og planter.

Bæredygtighed som fundament
Bente er uddannet jordemoder, og derfor ved hun, hvad kemi og sprøjtemidler kan gøre ved kroppen. Og netop dette har dannet baggrund for hendes forretning og det udprægede fokus på at passe på miljøet:

– Én ting er, hvad man spiser. Men huden er jo vores største organ, og vi får rigtig meget kemi ind den vej også. Så hjælper det ikke noget, at man bruger mange penge på at spise økologisk og tænker på, at man skal undgå pesticider, hvis man så bare får det ind på en anden måde, fortæller Bente.

Rent vand er en luksus
Ifølge Bente er vi heldige i Danmark, når det kommer til vores vandkvalitet, og hun tager ikke for givet, at der løber rent vand i hanerne:

– Rent vand betyder alt. Det er en luksus, vi har i Danmark, at vi kan åbne vores vandhaner, og så kommer der bare rent vand ud, fortæller hun og fortsætter:

– Det er utroligt vigtigt for os, men også for naturen, at der ikke er pesticidrester, coli eller PFOS i vandet.

Produktionen genererer stort set intet spild
Hos SæbeRiget gør de, ifølge Bente, en stor indsats for at undgå at lade noget gå til spilde, der kan bruges eller genbruges. Eksempelvis anvendes restprodukter, såsom humle fra et lokalt ølbryggeri, i en række af hudplejeprodukterne. Om sit fokus på verdensmål 12, der netop handler om at undgå spild, forklarer Bente:

– Har jeg noget spildevand, når jeg renser gryderne, kan jeg lige så godt bruge det til at vaske gulvet med her i firmaet i stedet for at tilføre anden sæbe. Og resterne af sæberne koger jeg med op i næste produktion af sæbe. På den måde har jeg stort set ikke noget spild, fortæller hun.

Biodiversitet og ingredienser fra omkringliggende naturområder
Mikrosæberiet i Ho udnytter til fulde sin placering midt i et stort naturområde. SæbeRigets egen vilde have er plantet til med lavendler og morgenfruer, og Bente går ofte ture i området for at samle hybenroser, som alt sammen bruges i produktionen. Derudover får græsset på grunden lov at gro frit til glæde for insekter, fugle og andre smådyr:

– På vores grund herude var der en stor græsplæne. Men den har vi valgt, at vi ikke vil slå – både for at sørge for, at der er blomster og frø til insekterne og dådyrene, men også for at skåne vores vandmiljø. Da grundvandet står ret høj i Ho, skal der ikke meget til af forurening med pesticider, før det ødelægger. Så vi har valgt at undgå den slags (sprøjtemidler, red.) på grunden, slutter hun.