Roager Vandværk hejser flaget

Roager Vandværk hejser flaget for det rene vand

Boring ved Roager Vandværk

Formand for Roager Vandværk Peter Madsen (tv) og vandværkspasser Torben Feddersen (tv).

I Roager Vandværk er rent land og rent vand afgørende for, at vandværkets 240 kunder kan få rent vand i hanen. Der bliver løbende arbejdet med at yde den bedste beskyttelse af det grundvand, der bliver til drikkevand i den lille landsby Roager. Det vigtigste værktøj er at sikre området rundt om vandværkets boring ved bl.a. at plante træer og sikre, at der ikke sprøjtes rundt om boringen.

Roager Vandværk er et lille vandværk i det sydligste af Esbjerg Kommune. Vandværket leverer vand til ca. 240 kunder og pumper omkring 90.000 m3 vand ud årligt. Vandværkets formand Peter Hyldgaard Madsen fortæller om, hvordan de arbejder med rent land og rent vand:

– Rent vand betyder selvfølgelig rigtig meget for os, og vi er rigtig glade for at snakke om rent vand. Jo mere fokus på rent vand, jo bedre. Og heldigvis kan vi levere rent vand af god kvalitet til vores kunder. Vi oplever også en stor tillid fra vores kunder til, at det vand, vi leverer, er rent, og det er rart at mærke den opbakning. For det er noget, vi har arbejdet – og arbejder rigtig meget på. Det vigtige arbejde med at sikre vores grundvand stopper aldrig, fortæller Peter Hyldgaard Madsen.

Grundvandets forurening kommer ovenfra

Når talen falder på sammenhængen mellem rent land og rent vand, er han ikke i tvivl. Forurening af grundvandet kan kun stamme fra ét sted – nemlig ovenfra:

– Det siger sig selv, at rent vand og rent land hænger tæt sammen. Der ville ikke være forurening i vandet, hvis ikke vi mennesker havde kommet det derned eller hældt det ud på jorden. Hele diskussionen om, hvis skyld det er, at vi i Danmark oplever problemer med forureninger af drikkevandet, er i og for sig ligegyldig. For rigtig mange forskellige faggrupper har været medvirkende til problemet gennem tiden, fortæller han.

Træer og sprøjtefrie områder beskytter grundvandet

Roager Vandværk arbejder selv aktivt på at beskytte de boringer, der leverer vand til Roager. For nylig fik de godkendt og tinglyst en BNBO (boringsnært beskyttelsesområde). BNBO’en er på ca. 80×80 m, og inden for det område er sprøjtemidler bandlyst.

– Vi har sikret vores BNBO på forskellige måder. Vi har bl.a. lavet en grøft hele vejen udenom. Det betyder, at hvis en landmand skulle være uheldig at vælte, mens han er i færd med at sprøjte sin mark, vil pesticiderne lande i grøften fremfor inde ved vores boring. Desuden har vi plantet træer midt på BNBO’en og er lige på trapperne med endnu flere træer i en større radius rundt om boringen, slutter Peter Hyldgaard Madsen.