Aalborg Universitet Esbjerg hejser flaget

Sprøjtefrit universitet arbejder for bæredygtighed og rent vand

På Aalborg Universitet Esbjerg tager man bæredygtighed og Verdensmål alvorligt i det daglige arbejde. Campus vedligeholdes uden brug af pesticider og andre kemikalier, og der er arbejdes fokuseret med, hvor vigtigt rent vand er.

Aalborg Universitet Esbjerg campuschef Anders Kristensen

Aalborg Universitet Esbjerg campuschef Anders Kristensen

Aalborg Universitet Esbjerg er en del af Aalborg Universitet (AAU), og fra den øverste ledelse lyder en helt klar strategi: Det daglige vedligehold af universiteterne skal ske 100 % kemikaliefrit. Det gælder naturligvis også afdelingen i Esbjerg, hvor campuschef Anders Kristensen fortæller:

– Her på AAU i Esbjerg bruger vi ikke sprøjtemidler til at bekæmpe ukrudt og vedligeholde vores arealer og bygninger. Vores generelle strategi, som vi arbejder efter i hverdagen, er 100 % kemikaliefri. Vi mener, at vi som universitet har et vigtigt ansvar, som vi skal løfte, og vi vil gerne være med til at påvirke vores samfund i en bæredygtighed retning. Det betyder også, at vi arbejder for bl.a. for Vild med Vilje. Vi lader græsset gro, vi sprøjter ikke og gør desuden, hvad vi kan for at styrke biodiversiteten på vores arealer.

Verdensmål nr. 6 – rent vand og sanitet
Ét af de verdensmål, der især fylder i universitetets arbejde, er verdensmål nr. 6, som handler om rent vand og sanitet.

“Vi har kontakt med over 20.000 studerende, så vi har også mulighed for at være kulturbærere og påvirke deres holdninger og vaner.”
– Campuschef Anders Kristensen

– Generelt har vi rigtig meget fokus på bæredygtighed i vores arbejde som universitet, og særligt fylder verdensmål nr. 6, som handler om rent vand og sanitet. Vi har både fokus på det i hverdagen på universitetet, i vores vedligehold af bygninger og inventar men også gennem uddannelse og forskning. Vi prøver i det hele taget af gøre en stor indsats for at bevare det rene vand, fortæller Anders Kristensen og fortsætter:

– Vand er en vigtig ressource, som vi gerne vil tage vare på. Vi har kontakt med over 20.000 studerende, så vi har også mulighed for at være kulturbærere og påvirke deres holdninger og vaner. Arbejdet med bæredygtighed er en generel tendens på universiteterne, og vi er ikke de eneste, der prøver at være kulturbærere, for vi har store muligheder for at påvirke mange unge mennesker, fortæller Anders Kristensen.

Bruger mekanisk vedligehold i stedet for kemi

Aalborg Universitet Esbjerg udendoersarealer

Aalborg Universitet Esbjerg har bruger ikke sprøjtemidler på deres udendørsarealer

Selvom man på AAU ikke bruger pesticider og lader græsset gro, er der alligevel behov for et vist vedligehold.

– Vi bor på en lejet grund, og nogle af udendørsarealerne, som er offentligt tilgængelige, bliver vedligeholdt af Esbjerg Kommune. Resten står vi selv for via en underleverandør. Vi er meget tydelige i vores krav til både kommunen og underleverandøren, og vi har en god og løbende dialog med begge parter, så der ikke er tvivl om, hvordan vi gerne vil have, områderne skal vedligeholdes, siger Anders Kristensen og fortæller, at de lægger stor vægt på mekanisk vedligehold, og fx får fjernet ukrudt via fejemaskiner.

– Selvfølgelig skal vi ikke bruge pesticider eller andet, der potentielt kan trænge ned i vores grundvand. Der ligger et større skisma i, at vi skal bruge kemikalier til at bekæmpe planter og insekter. Det er jo hele kernen i vores grundvandssystem, at vi skal passe på med Roundup og tungmetaller, der kan sive ned. Der er selvfølgelig en direkte sammenhæng slutter Anders Kristensen og understreger, at han er glad for, at de som universitet kan være med til at bakke op om rent land og rent vand.