Karsten Kristensen hejser flaget

Fra landbrugsjord til naturområde i Skovlund.

Der er mange måder at bidrage til rent land og rent vand. Karsten Kristensen i Skovlund har arbejdet for at få lov at købe 7,5 hektar landbrugsjord. Jorden er udlagt til et stort og vildtvoksende naturområde, hvor dyr og planter har fået optimale forhold.

Karsten Kristensens forældre har i mange år drevet et landbrug i Skovlund. Da forældrene gik på pension, kæmpede Karsten for at få lov at købe 7,5 hektar landbrugsjord fra sine forældres gård og udlægge til naturområde.

– Som helt almindelig bybo kan man ikke bare sådan lige blive jordejer og købe landbrugsjord. Det kræver, at det pågældende stykke jord skal fritages fra landbrugspligten, og det er svært at få dispensation til. Men jeg har fået rigtig god hjælp fra Varde Kommune til både at ansøge og få det godkendt, fortæller Karsten Kristensen.

Biodiversiteten blomstrer
Karsten har en stor glæde ved naturen som jæger og fisker, og han går dagligt tur i området med sine to hunde. Området består af skov, mose og grænser lige ned til Varde/Grindsted Å.

– For at det kunne lykkes at overtage jorden, skulle der laves plejeplan. Desuden skulle nogle træer ryddes for at passe på åen. Desuden var der områder, der skulle dybdepløjes. Men nu er det hele på plads, og der er masser af natur at nyde. Jeg ser en stor opblomstring i dyrelivet, bl.a. fasaner, agerhøns, krondyr, som ikke var der før, og det er fantastisk at opleve den effekt, understreger han

Lad naturen komme til
Jorden er sandholdig og fattig på næring, og samtidig er der tale om et vådt engområde. Det gør jorden svær at dyrke. Derfor giver det god mening at lade være og i stedet lade naturen komme til, mener Karsten:

– Det har været en bureaukratisk kamp imod de lovgivningsmæssige rammer, fordi jorden blev set som uundværlig landbrugsjord. Men nu er det lykkedes, og vi har et stykke smuk natur, som ikke kun jeg nyder, men som mange andre i området har glæde af til gåture. Så det er til stor glæde for både mennesker og dyreliv – og bidrager til både rent land og rent vand, slutter Karsten.