DIN Forsyning hejser flaget

DIN Forsyning lader græsset gro og bruger kogende vand mod ukrudtet

Rent vand er afgørende i DIN Forsyning. Forsyningsselskabet står for at levere drikkevand til mange tusind vandhaner i Esbjerg og Varde kommuner, og arbejder løbende med, at der også kan leveres rent vand i fremtiden.

DIN Forsyning har mange bygninger og grønne arealer, der vedligeholdes. Der er både renseanlæg, vandværker, genbrugspladser, spids- og reservelastcentraler og administrationsbygninger. Forsyningens arealer kommer op på cirka 1,5 mio. m2, og ingen steder bliver der brugt sprøjtemidler til ukrudtsbekæmpelse.

– Rent vand er en del af vores kerneforretning. Derfor skal vi selvfølgelig også selv gå forrest og gøre, hvad vi kan for at sikre rent land og rent vand, fortæller direktør i DIN Forsyning, Christian Udby.

Nogle steder får græsset lov at gro, og andre steder bliver der brugt kogende vand mod ukrudtet. DIN Forsyning er desuden sommerfuglepartner med Danmarks Naturfredningsforening på udvalgte arealer ved bl.a. vandværkerne.

I afdelingen Facility Management står de bl.a. for at vedligeholde de grønne arealer. I videoen fortæller Jacob Plet og Hans-Jørgen Holst (Hansi) fra Facility Management mere om hvordan de gør, og Hansi giver et tip til, hvordan man kan gøre det samme hjemme i sin egen have.

 

Baggrund – Om DIN Forsynings vandforsyning:
Rent vand er en vigtig del af forretningen i DIN Forsyning, der årligt sender knap ni mio. m3 drikkevand via ca. 2.000 km vandledninger ud til kunder i seks forsyningsområder; Esbjerg, Ribe, Bramming, Kvong, Nr. Nebel/Lunde og Varde forsyningsområder. I alt sørger DIN Forsyning for rent vand til cirka 75.000 adresser.

Det er ikke uproblematisk at arbejde med at sikre rent drikkevand, og det skyldes særligt forurening af drikkevandet med pesticider. Det viser historierne med både forsyning af Esbjerg og Varde:

En stor del af vandet til Esbjerg indvindes 30 og 40 km væk og pumpes fra Holsted/Brørup og til Esbjerg Vandværk. At vandet skal hentes så langvejs fra, skyldes at kildefelter tættere på har måttet lukke eller ikke har kunnet levere tilstrækkeligt med vand grundet forurening.

I Varde ligger kildefeltet bynært og er kraftigt udfordret af pesticider. I sommerperioder er efterspørgslen på vand større. Og hvis der pumpes for meget vand op, overskrides grænseværdierne for pesticider. Derfor er DIN Forsyning i gang med at etablere et nyt kildefelt i Vittarp nord for Varde (på landmand Jesper Arnths jord), og desuden skal der bygges et nyt vandværk, så Vardes indbyggere også i fremtiden er sikret rent drikkevand.

Læs meget mere om DIN Forsynings arbejde med rent drikkevand her: https://dinforsyning.dk/da-dk/drikkevand/