Hjemmeværnet i Ribe hejser flaget

Hjemmeværnet i Ribe hejser flaget

I Hjemmeværnskompagni Kongeåen passer man rigtig godt på grundvandet. Det gælder både på kompagniets egen matrikel på Tangevej i Ribe, og når de er ude på øvelser andre steder. For adgang til rent vand er afgørende, når de fx er ude på en operation eller øvelse.

Hjemmeværnskompagni Kongeåen i Ribe har hejst flaget for det rene vand. Jesper Vinding er kompagnichef for 60 frivillige, og han fortæller, at hensyn til land og vand fylder i det frivillige arbejde i hjemmeværnet:

– Vand er vores eksistensgrundlag, og vi skal passe på det vand, vi har. Vand er afgørende for, at den menneskelige organisme fungerer. Mine folk kræver mellem 3 og 4 liter vand hver, når de laver rigtig meget. Vi kan selvfølgelig godt rense vandet med kalk- eller jodtabletter, men det kræver også en del ressourcer. At vi kan tappe vand fra vandhanen betyder rigtig meget, og det er fantastisk at vide, at vi ikke behøver at spekulere på det. Der er nogen længere ude i forsyningskæden, der har taget sig af den del, fortæller Jesper Vinding.

På spørgsmålet om, hvad de gør for at passe på grundvandet, svarer han:
– Vi er meget opmærksomme på det, når vi er ude på øvelser. Hvis et køretøj fx lækker, så er en oliepøl ikke bare en oliepøl. For 30-40 år tilbage var det ikke noget, man gjorde noget ved. Men nu er det noget, vi skal tage hånd om, så det ikke siver ned i jorden. Det har vi helt faste procedurer for. Af samme grund parkerer vi fx aldrig op og ned ad en boring, når vi er ude. For tænk nu, hvis der skete en lækage. Der er også helt faste regler for, at man fx ikke holder øvelser i fredede områder og naturreservater, fortæller han.

Men også på matriklen på Tangevej i Ribe, hvor flaget er hejst, bliver der tænkt over at passe på:
– Vi bruger naturligvis ingen sprøjtemidler. Vi har lidt græs, der bliver slået, og ukrudt fjerner vi med håndkraft og skuffejern. Og nogle steder er vi vilde med vilje, hvor græsset får lov at gro. Og så har vi en lille skov, som vi er meget glade for, og som vi bruger til forskellige ting. Her får det bare lov at gro til glæde for biodiversiteten, slutter Jesper Vinding.

Fakta om Hjemmeværnet:
• Hjemmeværnet er en del af det danske militære forsvar
• Hjemmeværnskompagni Kongeåen er et af de 15 kompagnier, der hører til i distrikt Syd- og Sønderjylland
• Kompagniet operer mest i det skjulte og hjælper forsvaret med forskellige bevogtningsopgaver